پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
7 خرداد 1403 | ساعت 18:55

👁️گزارشی ویدیویی و جذاب!

🛑ربیعی نتوانست با آقایان کنار بیاد‌ و از مس جدا شد؛ حالا کسی که دیروز به رفسنجانی ها توهین کرده بود، شده عهده دار تیم فوتبال مس…!!👇👇