پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
4 خرداد 1403 | ساعت 20:59

حجاب و عفاف، واجب شرعی است

انجم شعاع، حجاب و عفاف را یکی از واجبات شرعی دانست و گفت: کشور‌های غربی با نگاه جنسیتی به زن، او را به فساد، فحشا و منکر کشانده اند.