پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
27 تیر 1403 | ساعت 07:23

 قشمی برکنار شد

تغییرات مدیریتی در باشگاه‌های مس، در حالی از شهربابک شروع شد که شاید خود مدیرعامل شرکت مس بعد از این صندلی‌اش را به فرد دیگری بدهد.