پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
6 خرداد 1403 | ساعت 07:20

علی مرادی و اولین تغییر در هیات پرورش اندام

پایگاه خبری پیله کویر/علی مرادی معاونت اداره کل ورزش استان که با حفظ سمت سرپرستی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان را نیز بر عهده گرفته در اولین اقدام خود در مهمترین کمیته این هیات تغییر ایجاد کرد. ایشان طی حکمی طیبه موسی نژاد از کارشناسان اداره کل ورزش را به عنوان سرپرست جدید کمیته […]