پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
4 خرداد 1403 | ساعت 22:40

مجمع روستایی؛ جنجال برای رسیدن به صندلی ریاست!(گزارش ویدیویی همراه با گفتگو)

👁️رییس فدراسیون: «مجمعی پاک ، بی حاشیه و بی مورد بود؛ تقدیر از نژاد فصیحی سیاست فدراسیون بود!» 👁️مدیرکل ورزش: «به هیچ‌وجه نه دخالتی در مجمع داشتم و نه به کسی سفارش کردم!» 👁️امیر حسین سعید، کاندیدا: «مجمع، مهندسی که هیچ بلکه دکتری شد!» 👁️رضا رفیع زاده، کاندیدا: «حضور نژاد فصیحی در مجمع باعث باخت […]