پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
27 تیر 1403 | ساعت 06:55

نهایت همکاری را با مسئولان قضایی داریم

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در واکنش به مسائل مطرح شده درباره فساد در این باشگاه گفت: به لحاظ شرعی و قانونی هیچ اظهار نظری نمی توانم در این زمینه داشته باشم، اما نهایت همکاری را با مسئولان قضایی داریم.