پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
6 خرداد 1403 | ساعت 08:09

مرغ همسایه غاز است!

ضرب المثل «مرغ همسایه غاز است!» حکایت این روزهای برخی از هواداران مس رفسنجان است که به جای حمایت از تیم شان به طرفداری از تیم مقابل می پردازند.