پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
6 خرداد 1403 | ساعت 11:18

صحبت های پخته پیشکسوت جوان اسکیت!/متن و کلیپ

شفافیت در ورزش/ به جرات می توان گفت در کنار زحمات روسای هیات اسکیت در دو دهه گذشته و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی در این رشته اما اگر اسکیت استان کرمان امروز در کشور صاحب جایگاه شده، یکی از عوامل اصلی آن زحمات حسین صداقت زاده و حدیث محمدی در اواخر دهه هفتاد، دهه […]

اسکیت کرمان بر سکوی دوم کشور

رئیس هیئت اسکیت استان کرمان گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی فدراسیون، اسکیت استان کرمان در رتبه دوم کشور و در کنار استان‌های صاحب نام قرار گرفته است.