پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
6 خرداد 1403 | ساعت 12:19

ایران قهرمان غرب آسیا شد

تیم ملی تنیس کمتر از ۱۲ سال ایران با همراهی امیرحسین اسفندیاری سرمربی کرمانی و در اختیار داشتن آراد زینلی ملی پوش کرمانی، قهرمان غرب آسیا شد.