پایگاه خبری، اجتماعی ورزشی پیله کویر
با شماره ثبت ۹۲۴۰۸
7 خرداد 1403 | ساعت 20:04

اشتباه کردیم؛ اصلاح می کنیم؛ «پشت پرده استعفا سرپرست هیات تنیس!»

پیله کویر/این اراده و جسارت را داریم که اگر در موضوعی اشتباه کردیم بیاییم و آن موضوع را اصلاح کنیم. این مقدمه کوتاه را گفتیم تا به حقیقتی که در پشت پرده استعفای علی عامری از سرپرستی هیات تنیس استان وجود دارد اشاره نموده و شفاف اصل ماجرا را بیان کنیم. ما گفتیم که “چون […]